Alone we can do so little;
together we can do so much.

בניית אמון וקשרי עבודה אפקטיביים הם אלמנט חיוני להצלחה של כל חברה. Puffin מתגאה מאוד בקשרים שיש לה עם שותפים עסקיים ויועצים. מרכיב מפתח זה נותן לנו יתרון ברור למציאת פרויקטים איכותיים, יצירת יציבות לאורך זמן והשגת התועלת המרבית לכל המעורבים בהשקעות שלנו.

השותפים שלנו
Legacy Alliance
CD
Tango Development
Charter Investments
היועצים שלנו
PwC Israel
PwC Israel
משרד רואה חשבון
עו"ד אסף רימון
עו"ד אסף רימון
ייעוץ משפטי בישראל
עו"ד אוליבר ווילי
עו"ד אוליבר ווילי
ייעוץ משפטי בארה"ב
Puffin